Den liberala scenen i svensk debatt Senast uppdaterad: 2005-12-22
 


 

Bästa läsare av Smedjan!

Under hela sin historia har Timbro engagerat sig för en mer idébaserad informationsspridning. En av mina företrädare startade Marknadsekonomisk Tidskrift, en annan tog steget ut i cyberrymden. Smedjan.com blev den första samhällsorienterade tidskriften på nätet.

Nu satsar vi på nya projekt och det innebär att andra måste lämna scenen. Ett av dem är Smedjan som läggs ner från och med årsskiftet 2005/2006.

Många goda redaktörer och skribenter har genom åren fyllt ”skärmarna” hos en växande skara läsare av Smedjan. Till alla er - och naturligtvis till den senaste redaktionen bestående av Carl Rudbeck och Kristian Karlsson som gjort ett synnerligen gott jobb - ett stort och hjärtligt tack!

December 2005
Cecilia Stegö Chilò
VD Stiftelsen Fritt Näringsliv
och Timbro jan 2005–okt 2006


Idéromanen alla pratar om ...
      
smedjan.com2004-04-15:Välgörenhet i rätt perspektiv
Kolumn 2004-04-15
Välgörenhet i rätt perspektiv

Det är svårt att inte göra narr av amerkanska välgörenhetsarbetare. Tillfället har bjudits mig i samband med besök på ett hem för föräldralösa barn i Kharkiv, Ukraina. Dit kommer med ojämna mellanrum välbärgade amerikanska ungdomar på resa i Europa för att göra ett dagsverke eller två. Betoningen i detta sociala arbete ligger definitivt på det sociala, tempot i den enkla sysslan att putsa gammal färg från ett staket är lika lågt som volymen i den braekande konversationen är hög. När dagen är till ända har de talrika amerikanerna skrapat gammal färg från föga mer än halva framsidan av staketet.

Åt detta kan man naturligtvis fnissa. Och man kan göra narr av människor som föreställer sig att de räddar jorden eller utför goda gärningar av enorma proportioner genom att umgås kring ett flagnande staket under några timmar. Man hade rentav kunnat skriva en välgörenhetskritisk kulturbetraktelse om att pengarna som de amerikanska ungdomarnas resa kostar hade kunnat köpa långt bättre tjänster åt barnhemmet.

Men när solen går ner är ett halvt staket färdigt att målas i nya färger. Det är definitivt ett halvt staket mer än vad betraktare med kritiska tankar och syrliga kommentarer bidrar med. Dessutom är det antagligen ett halvt staket mer än vad upplysta svenskar bidrar med på sina semesterresor. För barnen som bor på hemmet i Kharkiv är det den skillnaden som räknas.

Ingen ekonomi på välgörenhet
Samtidigt finns något smärtsamt bekant över välgörenhetsarbetare, inte minst när man ser dem på plats i en tidigare Sovjetrepublik. När man ser dem flockas kring ineffektiva sysslor utan att få särskilt mycket gjort påminns man om att hela samhällsekonomier för inte så länge sedan drevs enligt samma principer. Det borde räcka för att sätta välgörenheten i sitt rätta sammanhang.

Det går inte att bygga ett samhälle eller en ekonomi på välgörenhet. Här gäller Adam Smiths grundläggande insikt att det inte är av välvilja eller omsorg om vårt välbefinnande som bagaren och slaktaren förser oss med bröd och kött till våra matbord. Vi byter varor och tjänster till ömsesidigt gagn, för det mesta utan att ens känna varandra. På så vis skapas mer åt alla genom att vi byter var bästa arbetsinsats mot andras bästa arbetsinsats. Välgörenhet är på så vis ingen stor sak.

Det går däremot utmärkt att låta välgörenhet vara en liten del av samhälle och ekonomi. Inte sällan görs insatser som i det lilla gör stor skillnad. För det fåtal som av olika skäl inte kan förse sig med bröd och kött av eget arbete (nuvarande, tidigare eller senare) gör det naturligtvis stor skillnad om andra förser dem med sådana livets nödvändigheter, av välvilja och omsorg om deras välbefinnande. Även detta är ett synsätt som Adam Smith försökte skapa förståelse för genom sin pladering för både en fri marknadsekonomi och personlig generositet.

Kompletterande perspektiv
Många har i detta velat se en motsättning, men det är snarare kompletterande perspektiv. Smiths vädjan om generositet riktas till var och en av oss i privatlivet, alltmedan samhällsplaneraren inom oss får hålla till godo med marknadens principer om laissez-faire och ömsesidighet. Generositetens och välgörenhetens rätta plats är som ett komplement till den fria ekonomi där vi verkar efter andra hänsyn, men icke desto mindre till andras fromma.

Det är på marknaden som amerikanska fäder och mödrar tjänar sina pengar som gör att de kan sända sina barn på europaresa, det är på marknaden som färg, penslar och skrapor inköps sa att deras barn kan måla om ett staket. Men det är likafullt personlig generositet och välvilja hos var och en av välgörenhetsarbetarna som i slutandan gör skillnaden mellan ett gammalt och flagnat staket och ett nymålat kring barnhemmet i Kharkiv. Det är inte att förakta.

Publicerad 2004-04-15

Tidigare artiklar av Mattias Svensson hittar du här >>

Tidigare kolumner hittar du här >>De tre tidigare kolumnerna

2005-12-15 Liberalism på allvar?
av Mattias Svensson
2005-12-08 I Hans Karlssons värld är krig fred
av Pernilla Ström
2005-12-01 Mitten är nådd
av Mattias Svensson

Kommentarer på artikeln

Bortrationaliserad medmänsklighet
av Sture Åström - 2004-04-15 20:52:13
Tipsa en vän om den här artikeln!
Till:
Från:

Skriva ut? Klicka här för att få artikeln i ett format anpassat för utskrift. (Öppnas i ett nytt fönster.)
       
smedjans gruppblogg
av Mattias Svensson,
21/12 14:41

av Mattias Svensson,
21/12 11:03

av Mattias Svensson,
07/12 14:57

av Mattias Svensson,
05/12 13:50

av Mattias Svensson,
05/12 11:57

av Mattias Svensson,
25/11 11:43

av Mattias Svensson,
23/11 15:07

RSS 2.0
Prenumerera med BlogLines
Prenumerera

Arkiv