Den liberala scenen i svensk debatt Senast uppdaterad: 2005-12-22
 


 

Bästa läsare av Smedjan!

Under hela sin historia har Timbro engagerat sig för en mer idébaserad informationsspridning. En av mina företrädare startade Marknadsekonomisk Tidskrift, en annan tog steget ut i cyberrymden. Smedjan.com blev den första samhällsorienterade tidskriften på nätet.

Nu satsar vi på nya projekt och det innebär att andra måste lämna scenen. Ett av dem är Smedjan som läggs ner från och med årsskiftet 2005/2006.

Många goda redaktörer och skribenter har genom åren fyllt ”skärmarna” hos en växande skara läsare av Smedjan. Till alla er - och naturligtvis till den senaste redaktionen bestående av Carl Rudbeck och Kristian Karlsson som gjort ett synnerligen gott jobb - ett stort och hjärtligt tack!

December 2005
Cecilia Stegö Chilò
VD Stiftelsen Fritt Näringsliv
och Timbro jan 2005–okt 2006


Idéromanen alla pratar om ...
      
smedjan.com2004-09-23:Vi håller på att arbeta ihjäl oss
Kolumn 2004-09-23
Vi håller på att arbeta ihjäl oss

Vi håller på att arbeta ihjäl oss – ja, inte på jobbet alltså, utan efteråt, hemmavid.

Och värre blir det, enligt några forskare som har undersökt (DN Debatt 21 september) hur vi använder vår tid: hur många timmar vi lägger på betalt arbete liksom hur många timmar vi lägger på obetalt arbete i hemmet. Studien omfattade heltidsarbetande personer med kvalificerade arbetsuppgifter. Resultaten pekar på att det obetalda arbetet har ökat med så mycket som elva timmar i veckan.

När undersökningen gjordes första gången 1990 visade det sig att kvinnor lade 73 timmar i snitt på betalt och obetalt arbete och männen 67 timmar. När studien nu upprepades elva år senare hade antalet arbetade timmar ökat till 85 för kvinnor och 77,5 för män. Av detta hade kvinnor ökat sitt obetalda arbete från 30 till 41 timmar per vecka och män från 19 till 31 timmar.

Urvalet är visserligen inte representativt. Det är ändå inte en alltför djärv gissning att även andra grupper också har ökat sina mer eller mindre ofrivilliga hemmainsatser. Det gäller inte minst med tanke på att den grupp som har undersökts får antas tillhöra de mer välbeställda med både plånbok och högre intresse att köpa avlastning i form av t ex färdigmat och skjorttvätt.

Det finns säkert skäl att ifrågasätta en del av resultaten. Är det rimligt att vi på tio år skulle ha ökat det obetalda arbetet i hemmen med mer än 33 procent? Kan inte definitionerna ha glidit, så att sådant som vi tidigare kanske betraktade som fritid nu ses som obetalt arbete (att skjutsa ungarna till hockey-träningen till exempel)?
Likafullt upplever nog många av oss att vi har betydligt mer att göra - mycket mindre fri och egen tid att disponera - nu än för bara tio år sedan.

Orsak till sjukskrivningar?
Forskarna Ulf Lundberg och Gunilla Krantz vill se en del av de ökade sjuktalen bland grupper som normalt inte är borta från jobbet och långtidssjukskrivningarna som en konsekvens av just denna stegrade arbetsbelastning.´

Det märkliga är att det pratas mycket men görs ganska litet. Det är utmattningsdepressioner hit, förtidspensioneringar dit. Det är arbetsmiljö här, och arbetsgivaransvar där. Ändå tyder allt mer på att det är den totala livssituationen utanför jobbet och inte nödvändigtvis stressen på jobbet som är den kritiska faktorn.

Så mycket arbete som möjligt bör naturligtvis vara betalt arbete. Hos oss verkar trenden dock snarare gå i motsatt riktning. Orsaken är förstås att skattekilarna drivit upp priset även på ganska enkla sysslor till så orimliga nivåer att vi hellre utför dem själva, också då vi drivits till kollapsens gräns.

Under tiden talar våra politiker om behovet av fler jobb och bredare skattebaser. Det borde då, kan man tycka, vara en smal sak att via en rimligare tjänstebeskattning bereda utrymme för den avlastning som kan ges om obetalt arbete blir betalt arbete.

Problemet är att det ideologiskt sett handlar om fel typ av jobb. Enligt socialdemokraterna och LO ska vi ju bara ha högproduktiva och högbetalda arbeten här i Sverige. Lik förbaskat finns uppgifterna där och pockar på att utföras, om det så gäller att städa, diska, tvätta, stryka, rensa rabatter, klippa gräs eller hämta på dagis.

Hushållsnära tjänster
Det har nu gått drygt tio år sedan Ann-Marie Pålsson vid ett socialdemokratiskt ekonomiskt seminarium lanserade sitt förslag om avdragsrätt för hushållsnära tjänster. Det väckte tumult då, men borde ha hunnit sjunka in idag. Numera finns det dessutom en hel del praktiska exempel att studera i våra grannländer.

Motståndet bland socialdemokraterna i Finland var till exempel lika starkt som i Sverige. Men där har man nu – till stor belåtenhet - ett fungerande system med avdragsrätt för köp av hushållsnära tjänster. Svarta tjänster har blivit vita, obetalt hemarbete har blivit betalt marknadsarbete. Åtskilliga studier av liknande försök har påvisat såväl goda sysselsättningseffekter som positiva välfärdseffekter.

I Sverige däremot kan vi möjligen få ett ROT-avdrag men definitivt inga RUT-avdrag. Fördomarna sitter alltjämt djupt rotade. I den mån regeringen funderar över arbetsbelastningen i hemmen begränsas dess tankegångar till vad som kan rymmas inom den gängse genusmallen och hänskjutas till landets feministminister.

Att allt obetalt arbete skulle kunna påverka sjuktalen vill man inte höra talas om. När kostnaderna för sjukförsäkringen skenar jagar man i stället arbetsgivare och företag med ännu fler pålagor, ännu högre kostnader och ännu större ansvar för en ohälsa som i mångt och mycket har sitt upphov i hemmet snarare än på jobbet och som kan söka sitt tillfrisknande i finansdepartementet snarare än i arbetslivet.

Men kanske finns här trots allt ett Columbi ägg. Möjligen kan vi få både vita jobb och bredare skattebaser och dessutom piggare medborgare och sjunkande ohäsotal.

Det skulle inte kosta särskilt många miljarder eller behövas så stora omstuvningar i budgeten för att göra åtminstone ett försök. Med tanke på att näringsminister Pagrotsky upptäckt att bytesbalansen visar överskott och vill diskutera om vi därmed lever under våra tillgångar, borde regeringen inte vara så rädd för att initiera en sådan förändring.

Att det obetalda arbetet är så omfattande i svenska hushåll, det är nämligen ett tydligt fattigdomsbevis.

Publicerad 2004-09-23

Tidigare artiklar av Pernilla Ström hittar du här >>

Tidigare kolumner hittar du här >>De tre tidigare kolumnerna

2005-12-15 Liberalism på allvar?
av Mattias Svensson
2005-12-08 I Hans Karlssons värld är krig fred
av Pernilla Ström
2005-12-01 Mitten är nådd
av Mattias Svensson

Kommentarer på artikeln

Micaela offside redan från början
av Sven Hylsgren - 2004-09-30 11:18:41

Slutreplik. Sven outar sig
av Micaela Dahlberg - 2004-09-27 15:35:40

Goddag yxskaft del IV!
av Sven Hylsgren - 2004-09-27 15:13:02

Vi skapar diskussionen själva
av Micaela Dahlberg - 2004-09-27 14:36:59

städjobb drygar ut studielån
av Ellinor Jönsson - 2004-09-27 11:41:40

Mutor
av Erik Herbertson - 2004-09-26 23:24:07

Til Magnus och Micaela
av Sven Hylsgren - 2004-09-26 21:58:52

Svar till Sven
av Micaela Dahlberg - 2004-09-25 15:56:24

Till Schwen
av Magnus E Andersson - 2004-09-24 23:42:53

Till Michaela D
av Sven Hylsgren - 2004-09-24 20:47:20

ordet mutor
av Magnus E Andersson - 2004-09-24 19:10:16

Re: Magnus
av Dennis - 2004-09-24 18:33:03

Svar till Sven H
av Micaela Dahlberg - 2004-09-24 13:57:35

Mikaelas människosyn
av Greger - 2004-09-24 08:47:02

Till Sven H (och Pernilla)
av Magnus E Andersson - 2004-09-24 08:25:31

Till Michaela D
av Sven Hylsgren - 2004-09-23 22:43:17

Ingen rubrik angiven
av Magnus Andersson - 2004-09-23 19:05:38

Ett nytt proletariat på gång
av Micaela Dahlberg - 2004-09-23 14:31:42
Tipsa en vän om den här artikeln!
Till:
Från:

Skriva ut? Klicka här för att få artikeln i ett format anpassat för utskrift. (Öppnas i ett nytt fönster.)
       
smedjans gruppblogg
av Mattias Svensson,
21/12 14:41

av Mattias Svensson,
21/12 11:03

av Mattias Svensson,
07/12 14:57

av Mattias Svensson,
05/12 13:50

av Mattias Svensson,
05/12 11:57

av Mattias Svensson,
25/11 11:43

av Mattias Svensson,
23/11 15:07

RSS 2.0
Prenumerera med BlogLines
Prenumerera

Arkiv