Den liberala scenen i svensk debatt Senast uppdaterad: 2005-12-22
 


 

Bästa läsare av Smedjan!

Under hela sin historia har Timbro engagerat sig för en mer idébaserad informationsspridning. En av mina företrädare startade Marknadsekonomisk Tidskrift, en annan tog steget ut i cyberrymden. Smedjan.com blev den första samhällsorienterade tidskriften på nätet.

Nu satsar vi på nya projekt och det innebär att andra måste lämna scenen. Ett av dem är Smedjan som läggs ner från och med årsskiftet 2005/2006.

Många goda redaktörer och skribenter har genom åren fyllt ”skärmarna” hos en växande skara läsare av Smedjan. Till alla er - och naturligtvis till den senaste redaktionen bestående av Carl Rudbeck och Kristian Karlsson som gjort ett synnerligen gott jobb - ett stort och hjärtligt tack!

December 2005
Cecilia Stegö Chilò
VD Stiftelsen Fritt Näringsliv
och Timbro jan 2005–okt 2006


Idéromanen alla pratar om ...
      
smedjan.com2002-02-07:Lägg ner EU-kommissionen!
Kolumn 2002-02-07
Lägg ner EU-kommissionen!

I förra veckan slog åsiktspolisen till igen. EU-kommissionens chef för enheten för disciplinärenden skickade ett hotbrev för att tysta ett vittne till det ekonomiska fusk som förekommit vid kommissionens Stockholmskontor.

EU-kommissionen ”disciplinerar” regelbundet personer med kritiska synpunkter på, eller obekväma uppgifter om, EU och kommissionen. Det började kort efter medlemskapet. Chefen för det fuskande Stockholmskontoret, Linda Steneberg, skrev ett upprört brev till riksdagens talman, sedan några folkvalda dristat sig att ha kritiska synpunkter på EU-tjänstemännens löner. Steneberg larmade något år senare den förre kommissionsordföranden Jacques Santer om att statsminister Persson i en TV-intervju ifrågasatt EU:s behandling av revisorn Paul van Buitenen.

Som tack för goda disciplinåtgärder blev Steneberg befordrad till chef för samtliga representationskontor i EU. Buitenen, vars uppgifter om långtgående korruption fällde Santers EU-kommission, blev däremot omplacerad med halverad lön. Åsiktspolisiära insatser belönas, medan hederlighet bestraffas. Kommissionen hävdade till och med att de hade rätt att redigera bort uppgifter ur van Buitenens bok om korruptionen och lovade att betala rättshjälp för alla som känt sig kränkta av hans avslöjanden.

Börjar vi vänja oss?
Förra veckans hotbrev renderade bara små notiser. Kanske börjar vi vänja oss vid att ha en åsiktspolis. Kanske är tidningarna rädda för kommissionens vrede. Storbritanniens press attackerades för två år sedan av EU-kommissionen (”Press Watch”, 2000). Tidningar beskrevs som ”besatta” för att de påstått att EU gått i en starkt federal riktning, och Daily Telegraph fick kritik för att de utvärderat vad britterna tjänat på medlemskapet. Samtidigt hade ”sanningar”, som att EU bekämpar korruption och att jordbrukspolitiken inte är så dålig, inte fått tillräckligt utrymme.

Rapporten, liksom förra veckans brev, visar att den åsiktspolisiära maktutövningen inte upphört bara för att den korrupta Santer-kommissionen byttes ut. Det hade man annars kunnat förledas att tro. Åtminstone om man förträngt att kommissionens vice ordförande Neil Kinnock för ett år sedan hotade tidigare kommissionären Anita Gradin och hennes dåvarande kabinettschef med disciplinåtgärder. Deras uttalanden i en TV-intervju hade ”tolkats som kritik mot kommissionen som institution”.

I grunden totalitärt
Det är i grunden totalitärt med en politisk organisation där såväl styrande som anställda är tvungna att svära obrottslig lojalitet till själva organisationen och dess maktutövning. Ändå är det enligt denna princip som EU-kommissionen är organiserad. ”All makt åt EU, vår befriare” är, för att parafrasera en författarinna som gått ur tiden, det lösenord som ger lobbyister, anställda och beslutsfattare fri passage genom kommissionens murar.

Kommissionärerna har som uppdrag att utöka kommissionens makt och befogenheter, vilket i finare ordalag kallas ”integration”. Det är som att bara tillåta riksdagsledamöter som har svurit på att utöka statens makt. Som fallet Anita Gradin bekräftar får de däremot inte ens efter sin mandatperiod vädra kritik mot själva EU-kommissionen.

Med höga löner och stora möjligheter till ”sidoinkomster” köps en lojal byråkratkår på skattebetalarnas och samhällsekonomins bekostnad. Därtill är det i princip omöjligt att avskeda en tjänsteman, åtminstone så länge vederbörande håller inne med kritiska synpunkter på organisationen. De anställda tjänstemännen ska enligt reglementet avstå från varje handling, ”särskilt från offentliga uttalanden”, som kan skada tjänstens anseende.

Sälj, avskeda och lägg ned
Rollen som nav i den Europeiska Unionens utveckling har alltså anförtrotts en totalitärt drillad byråkrati som systematiskt hotar kritiker i medier, bland folkvalda och bland avhoppade från den egna organisationen. Det gör att den som vill ge mer makt till EU (och därmed till kommissionen som ensam förslagsställare och exekutiv) spelar hasard med yttrandefrihet och demokrati.

Myndigheter och politiska organ måste alltid utsättas för insyn och ha väl avgränsade befogenheter. De behöver ständigt kritiseras med utgångspunkt i en väl tilltagen skepsis till allt vad de företar sig. Annars riskerar de att bli våra herrar snarare än våra representanter och anställda. Den risken är, i EU-kommissionens fall, uppenbar.

Allt från reformförsök till att avskeda hela kommissionen har visat sig verkningslöst. Vill vi undvika en åsiktspolis med ständigt växande maktbefogenheter finns egentligen bara en lösning: Sälj kontorsbyggnaderna, avskeda varenda byråkrat och lägg ner EU-kommissionen!

Vem är Mattias Svensson?

Publicerad 2002-02-07

Tidigare artiklar av Mattias Svensson hittar du här >>

Tidigare kolumner hittar du här >>De tre tidigare kolumnerna

2005-12-15 Liberalism på allvar?
av Mattias Svensson
2005-12-08 I Hans Karlssons värld är krig fred
av Pernilla Ström
2005-12-01 Mitten är nådd
av Mattias Svensson

Kommentarer på artikeln

Svar till Toni Schönfelder
av Mattias Svensson - 2002-02-10 15:18:06

Snick snack Sverige och EU
av Toni Schönfelder - 2002-02-07 23:55:03
Tipsa en vän om den här artikeln!
Till:
Från:

Skriva ut? Klicka här för att få artikeln i ett format anpassat för utskrift. (Öppnas i ett nytt fönster.)
       
smedjans gruppblogg
av Mattias Svensson,
21/12 14:41

av Mattias Svensson,
21/12 11:03

av Mattias Svensson,
07/12 14:57

av Mattias Svensson,
05/12 13:50

av Mattias Svensson,
05/12 11:57

av Mattias Svensson,
25/11 11:43

av Mattias Svensson,
23/11 15:07

RSS 2.0
Prenumerera med BlogLines
Prenumerera

Arkiv