Den liberala scenen i svensk debatt Senast uppdaterad: 2005-12-22
 


 

Bästa läsare av Smedjan!

Under hela sin historia har Timbro engagerat sig för en mer idébaserad informationsspridning. En av mina företrädare startade Marknadsekonomisk Tidskrift, en annan tog steget ut i cyberrymden. Smedjan.com blev den första samhällsorienterade tidskriften på nätet.

Nu satsar vi på nya projekt och det innebär att andra måste lämna scenen. Ett av dem är Smedjan som läggs ner från och med årsskiftet 2005/2006.

Många goda redaktörer och skribenter har genom åren fyllt ”skärmarna” hos en växande skara läsare av Smedjan. Till alla er - och naturligtvis till den senaste redaktionen bestående av Carl Rudbeck och Kristian Karlsson som gjort ett synnerligen gott jobb - ett stort och hjärtligt tack!

December 2005
Cecilia Stegö Chilò
VD Stiftelsen Fritt Näringsliv
och Timbro jan 2005–okt 2006


Idéromanen alla pratar om ...
      

Kommentarer

2005-12-05 13:50
NYA MODERATERNA – NU ÄNNU PINSAMMARE
Moderaterna verkar gripa efter varje halmstrå för att kritisera junilistans riksdagskandidatur. Visst finns det saker att kritisera junilistan för. Inte minst att partiet föreslår än mer socialiserat ägande av svenska företag (AP-fonderna ska få investera mer i Sverige), sjunger statstelevisionens lov (statligt kontrollerad kommunikation, sk public service, beskrivs som en grund för Sveriges existens som en ”självständig kulturnation”) och därtill vill bevara både Systembolag och höga alkoholskatter. Mot detta har dock ingen moderat kritik riktats, vilket egentligen är generande nog.
 
Men måndagens pinsamma utspel mot junilistan är att betrakta som två ytterligare självmål.  ”Man baxnar” säger moderaternas partisekreterare Sven-Otto Littorin när han idag klagar på ”toppstyrningen” av junilistan i dagens SvD. Den analysen sågas rätt kraftigt av Thomas Idergard i samma tidning, som menar att alla partier idag är toppstyrda. Än lustigare blir den Littorinska upprördheten mot bakgrund av att han själv för inte så länge sedan luftade funderingar om att avskaffa partimedlemmarna, även om de får vara kvar eftersom intäkterna behövs.
 
Värst var ändå den orgie i socialistiska resonemang som forne liberalen Gunnar Axén och Hans Lindblad bjuder på i Dagens Industri. På tidningens debattplats (ej på nätet) kritiserar de junilistan för att inte vilja låta den offentliga verksamheten växa lika snabbt som produktiviteten och för att vilja sänka skatten för dem som betalar mest. Författarna excellerar i fördelningsretorik och kollektivistiskt grupptänkande. De dömer exempelvis ut sänkning av förmögenhetsskatt och dubbelbeskattning på aktier som ”orättvisa” för att de inte gynnar kvinnor, låginkomsttagare och pensionärer.
 
Axén/Lindblad går till och med så långt i sitt kramande av ”vården, tryggheten, rättsväsendet, skolan, omsorgen” att de hävdar att det bara blir en begränsad besparing av att säga upp folk i offentlig verksamhet eftersom kostnaden då kommer i försäkringssystemen istället. Det är lite roligt eftersom det bygger på att byråkrater ses som fullständigt oanställbara, men dessutom fel i sak. En fd generaldirektör på a-kassa är dels en rejält nedskuren lönekostnad, men innebär framför allt att vederbörande inte kan ägna sin dag åt att spendera ytterligare pengar på folkhälsoplaner, bäversafarin eller ams-kurser i new age.

Om moderaterna vill göra valet mellan dem och junilistan till ett val mellan populism och socialism, då tar jag populismen.


Inlagt av Mattias Svensson,

 

Inlagd av  Per Fredö, 2005-12-13

Hej Magnus,
Jag har läst de finansiella analyser som Svensk kommunrating löpande gör och äve mer ingående på beställning. Likaså har jag tagi del av den kommarting som Svenskt Näringsliv gjort samt de pågående analyser som Skattebetalarna håller på med.
Allt detta visar att den offentliga kommunala sektorn kan effektiviseras på en rad områden bl a genom att lägg ut mer på entreprenad samt inbjuda till skilda brukarsystem, där medborgarnas valfrihet samt budgeterade ramar blir viktiga styrmedel.
Skattebetalarna har ju visat att om kommunerna tar kontakter med andra kommuner med låga kostnader i skilda kärnverksamheter, analyserar i vad mån de själva kan ta intryck av det och därutöver upprättar handlingsplaner, likt de som Solna så framgångsrikt genomfört, så bordfe skattesänkningar kring en.tre skattekronor inte vara omöjligt.
Men min erfarenhet som fd kommunpolitiker varav 12 år som o-råd i Gävle är att såväl partier som enskilda politiker, även många duktiga sådana. inte har förmåga arbeta så intensivt att det gagnar både medborgare och skattebetalare. Kompromissandan är stor liksom lusten att bara sitta av sammanträden och visa sin livaktighet genom ett och annat initiativ.

Här krävs det definitivt en skärpning och moderaterna har mycket att vinna på att stå för en sådan.

Men kommunerna dras också med stora problem. Kontakterna med lokala företagare måste intensifieras, detta utan att kommunerna själva börjar driva en olaglig kommersiell verksamhet Åtskilliga kommuner har hög arbetslöshet samt högt antal människor i våra bidragssystem utan att något görs år detta liksom allt fusk som pågår.
Kommunerna har överlag en dålig finaniell likviditet, vilket resulterar i budgetunderskott samt en benägenhet att kombinera "resursförstärkningar" med skattehöjningar.
De står också inför allt större pensionsutbetalningar utan att ha några medel avsatta för detta, något om jag personligen varnade för redan för trettio år sedan. Nu menar Svensk kommunrating att om kommunerna fortsätter nuvarande politik så måste de friställa över 100 000 kommunanställda för att få balans i sin ekonomi.
Det krävs alltså att kommunerna också gör sig av med tillgångar som kan säljas ut på olika marknader och där skötas lika bra eller bättre av andra brukare och företag. Även här har moderaterna nåt att satsa på.
Ja, jag har läst hela budgetmotionen, som är välskriven, bra i analysen och med goda förslag om grundläggande förändringar i offentlig sektor. Själva målsättningen att i en första etapp sänka skatterna för låg-och medelinkomsttagare och för företag med 50 miljarder är också rimlig men mycket, mycket återstår att önska och att i regeringsställning även genomdriva.

Moderaterna med Bo Lundgren om partiledare hade en grundläggande svaghet. Finansieringarna var inte realistiska så som var önskvärt. Här Magnus kanske du upptäckt att så är fallet nu och att alliansen därutöver avser att följa EU:s budgetdirektiv om statsfinansiell budgetbalans, ja, t o m ett överskott på två procent, vilket ju har en rad fördelar.

Vad som definitivt saknas hos både moderater och alliansen är inte någon pinsam dålig neoliberal politik utan en mer offensiv politik.
Sätt upp ett tiotal viktiga frågor där sossarna och vänstern har sina påtagliga svagheter och där folk känner igen sig , använd en politisk retorik som går hem och visa på vad alternativen innebär.

Sen Mattias så ställs även toppolitiker inör ett svårhanterbart opinionsmässigt klimat. Få läser vare sig motioner eller debattartiklar. Vad de däremot uppfattar är korta uttalanden och genmälen i mest tv men även i radio. Det gäller att även här visa på hur man ska kunna ställa Persson mot väggen!
Inlagd av  Magnus Nilsson, 2005-12-08

Kommentar till Per Fredö. Du har fel i din kommentar om budgetmotionen.

Jag har läst budgetmotionen. Den innehåller ingenting som strider mot Svenssons text. De nya moderaternas omsorg om offentliganställdas jobb är beklämmande. Vi har den lägsta kommunalskatten i Sverige i Solna. Anledningen är bland annat att vi skurit ned antalet offentliganställda och köper in tjänsterna i stället. Om alla kommuner var så effektiva som vi skulle svenska skattebetalare slippa 70 miljarder i kommunalskatter. Och då har vi ändå potential för ännu större effektiviseringar och besparingar i Solna.
Inlagd av  Tino, 2005-12-06

Jag har hitintills försvarat allt Nya Moderaterna har gjort, eftersom det tycks ha funkat. Men det här utspelet tog faktiskt priset. Rent strategiskt ska de inte ge sig på Junilistan från vänster, utan höger. Har de lite vett borde de också begripa att

1. Alla väljare är inte ideologiskt vänster, det finns en gräns för hur mycket man kan plåga sina kärnväljare (i varje fall 20-25% av väljarkåren är hårda borgerliga)

2. De behöver inte gå till vänster ideologiskt för att bli valbara, bara trovärdigt i två centrala sakfrågor (kommer inte att ta bort arbetsrätten eller montera ned offentliga sektorn).

3. Deras budskap blir inkonsistent för väljare om de hoppar från Leninretorik till (trots allt) fortfarande i grunden marknadsliberal valprogram.


Värst av allt har de fel i sak. De tycks acceptera Göran Grejders missförstådda bild av Baumols sjuka.

Förenklat är tanken är att produktiviteten ökar p.g.a teknologi i produktions av varor men inte offentliga tjänster (säg dagis). Om produktivitet och därmed löner växer med 2% per år i den teknologiska sektorn måste lönerna höjas lika mycket i den andra för att kunna attrahera arbetare.

Om man vill ha bibehållen nivå av offentliga tjänster krävs en konstant andel av BNP.

Men det är ett extremfall. Den kvantitativt viktigaste delen av offentliga sektorn, sjukvården, är med undantag av IT den del av ekonomin där teknologisk tillväxt är snabbast! Bara genom att importera billig Amerikanskt och Brittiskt läkemedel och sjukvårdsteknologier har man radikalt ökat effektiviteten i sjukvården och minskat resurskravet.

Renodlare tjänster som omöjligen kan öka produktivitet är en relativ liten del av offentliga sektorn. De tar alltid exemplet med sjukvårdaren som inte får fler händer, fine. Men samma sunt förnuft teknologier som har gjort privata sektorn effektivare finns i den offentliga. Jag jobbade på jour i äldrevård, och de berättade hur stor effekt bara mobiltelefoner hade jämfört med några år sedan. Byråkratin har blivit exceptionellt mer effektiv på grund av datorer i privata sektorn, varför inte i offentliga?

Dessutom är offentliga sektorns kostnader inte bara arbetskraft, Baumols sjuka drabbar inte kapitalutgifter.

Antagligen kommer frysning av resurser till offentlig konsumtion (idag ca 30% av BNP) innebära långsam nekskärning av aspekter som dagis och icke-sjukvardsdelen av äldrevård. Om BNP per kapita växer med 10% kanske man måste ge 3-4% mer till offentliga för bibehållen krav. Men fan inte 1-1 som Moderaterna säger.
Inlagd av  Per Fredö, 2005-12-05

Mattias Svensson har i sin kommentar redovisat ungefär samma synpunkter som Danne Nordling i sin blog.

Personligen har jag där kommit med en del grundläggande invändningar av hans slutsatser och de gäller för övrigt även vad Mattias här skriver.

Läs för övrigt också vad Carl-Johan Westholm skrivit under rubriken Vägval Sverige. Även detta har jag haft lite invändningar mot "rätt men fel".

Mattias: gå in på moderaternas hemsida så kan du ta del av partiets budgetpolitiska motion på drygt 150 sidor.
Efter den genomläsningen så kanske det går att med mig föra en mer saklig debatt.
Inlagd av  Sebastian Weil, 2005-12-05

Trackback: http://ninjaeconomist.blogspot.com/2005/12/moderater-kritiserar-junilistan.html

Inlagd av  Erik Sandin, 2005-12-05

Mycket bra skrivet. Jag tycker det är för jävligt att man som liberal i Sverige inte ska ha ett enda parti att rösta på. Någon driftig och rakryggad person borde starta ett helt nytt liberalt parti. De gamla har sakta men säkert ätits upp inifrån av den socialistiska kulturen.
       
smedjans gruppblogg
av Mattias Svensson,
21/12 14:41

av Mattias Svensson,
21/12 11:03

av Mattias Svensson,
07/12 14:57

av Mattias Svensson,
05/12 13:50

av Mattias Svensson,
05/12 11:57

av Mattias Svensson,
25/11 11:43

av Mattias Svensson,
23/11 15:07

RSS 2.0
Prenumerera med BlogLines
Prenumerera

Arkiv